Om oss

Om oss

Nätverket för evidensbaserad policy vill att politiska beslut ska leda till effektiva metoder för att uppnå de mål som finns. Därför menar vi att politiska beslut ska fattas på en grund av tillräcklig evidens för att så faktiskt är fallet. Vi samlar människor med varierande professionell bakgrund som alla delar denna vision.

I våra argumentationslistor sammanfattar vi argument kring viktiga samhällsfrågor

Senaste blogginlägg