Om oss

Om oss

Nätverket för evidensbaserad policy vill att politiska beslut ska leda till effektiva metoder för att uppnå de mål som finns. Därför menar vi att politiska beslut bör fattas mot bakgrund av tillräcklig evidens. Vi samlar människor med varierande professionell bakgrund som alla delar denna vision.

I våra argumentationslistor sammanfattar vi argument kring viktiga samhällsfrågor