Om oss

Om oss

Vi vill att politiska beslut ska baseras på fakta. Därför måste vetenskapliga belägg få en större roll i politiskt beslutsfattande och bli ett självklart underlag i politiska diskussioner. Vi samlar människor med varierande professionell bakgrund som alla delar vår vision.

Vill din organisation veta mer om evidensbaserad policy? Vi erbjuder föredrag och workshops.