Evidens och beslut nr 1

Hej och välkommen till det första numret av Evidens och beslut – Tidskrift för evidensbasering i teori och praktik

Den samhällsvetenskapliga evidensrörelsen i Sverige saknar en gemensam mötesplats för idéer.
Nätverket för evidensbaserad policy vill nu bidra till att fylla den luckan genom att lansera tidskriften Evidens och beslut.

Med den evidensbaserade medicinen som startpunkt, den empiriska psykologin och beteendeekonomin som självklara samtida ledstjärnor och den evidensbaserade samhällsforskningen och -policyn just ute ur startgroparna börjar man kunna skönja konturerna för ett vetenskapligt fält som för första gången enar vetenskapen om samhället och människorna.

Genom spridningen av idéerna om evidensbasering till nya områden och med fokus på experiment och god vetenskaplig praxis börjar kunskapen om samhällets funktionssätt lämna de politiserade debatternas skyttegravar och närma sig riktigt kunskap.

Men evidensrörelsen saknar en enan

de samlingsplats och det finns mycket vi behöver prata om. Evidens och beslut vill vara en sådan mötesplats.

Här samlas informationsspridning med idédebatt, rapporter från undersökningar med filosofiska traktat och diskussioner med kåserier, allt kring evidensbaseringens teori och praktik.
Här ska vi tänka högt, bryta våra åsikter och jämföra våra resultat och förhoppningsvis komma framåt i vår kunskap, tillsammans!

I detta första nummer kan du bland annat läsa om hur man kan behålla sin skärpa trots att man fått en spett genom hjärnan, hur man fimpar i Skåne, varför en knuff är en knuff och hur det kom sig att Albert gick bort sig i teorin.

VÄLKOMMNA

 

Evidens och beslut nr 1