Argumentationslistor

P1100697

Nätverket för evidensbaserad policy testar härmed ett nytt redskap som är tänkt att hjälpa er som följer den politiska debatten: vad vi kallar argumentslistor. Med länkarna nedan kan du välja om du vill läsa mer om hur argumentationslistorna är uppbyggda och hur de kan användas, eller gå till samlingssidan för de olika listorna.

Läs mer

Argumentationslistorna