BLOGG

Professionellt beslutsfattande – en modell för att fatta evidensbaserade beslut?

Professionellt beslutsfattande – en modell för att fatta evidensbaserade beslut?

av: Jesper Grip ”Vilka källor använder chefer och ledare? I en studie med 2789 deltagare sökte forskare svar på ovanstående fråga. De kunde notera att topp-tre är: – Den personliga erfarenheten – Kunskap som en fått genom formell utbildning – Sin intuition eller magkänsla Utöver dessa tre skildrade även studien att många chefer och ledareLäs mer om Professionellt beslutsfattande – en modell för att fatta evidensbaserade beslut?[…]

Rothstein överdriver problem med randomiserade prövningar av policy

Rothstein överdriver problem med randomiserade prövningar av policy

Bo Rothstein skriver på DN Debatt (2019-11-10) att det finns svårartade etiska problem med de randomiserade kontrollförsök – eller ”experiment” – som gett årets pris i ekonomisk vetenskap till Alfreds Nobels minne. Försöken går ut på att genomföra en åtgärd på en slumpvis utvald grupp av människor, och sedan jämföra utfallet med den grupp somLäs mer om Rothstein överdriver problem med randomiserade prövningar av policy[…]

Kuhn och De vetenskapliga revolutionernas struktur

Kuhn och De vetenskapliga revolutionernas struktur

Av: Jesper Grip   Thomas S. Kuhns klassiska bok De vetenskapliga revolutionernas struktur är ett sådant där verk som har blivit till en självklar referenspunkt. Läser man en bok om vetenskapsteori eller tar del av en diskussion hör det mer till undantagen att Kuhn och hans paradigm-teori inte nämns. Men trots, eller kanske tack vare,Läs mer om Kuhn och De vetenskapliga revolutionernas struktur[…]

Evidens och beslut nr 1

Evidens och beslut nr 1

Hej och välkommen till det första numret av Evidens och beslut – Tidskrift för evidensbasering i teori och praktik Den samhällsvetenskapliga evidensrörelsen i Sverige saknar en gemensam mötesplats för idéer. Nätverket för evidensbaserad policy vill nu bidra till att fylla den luckan genom att lansera tidskriften Evidens och beslut. Med den evidensbaserade medicinen som startpunkt,Läs mer om Evidens och beslut nr 1[…]

Samtal om evidensbaserad politik i P1

Samtal om evidensbaserad politik i P1

Jag talade om evidensbaserad politik med demokratiminister Alice Bah Kuhnke (Mp) och riksdagsledamoten Barbro Westerholm (Fp) på Radiokorrespondenterna i P1. Samtalet leddes av Louise Epstein och Roger Wilson. Samtalet var sansat och intressant i många stycken, även om Bah Kuhnke och Westerholm hade missförstått en del av vårt budskap. Jag rättade till några av dem, menLäs mer om Samtal om evidensbaserad politik i P1[…]

Förlustaversionen och status quo bias

Förlustaversionen och status quo bias

Psykologer har upptäckt en lång rad psykologiska biases som hindrar både individer och organisationer från att handla rationellt och evidensbaserat. En av de viktigaste av dessa är förlustaversionen – vår tendens att tycka sämre om förluster än om uteblivna vinster. Låt oss titta på en av de många experimenten om förlustaversion. Experimentet gjordes i två versioner. I båda fick experimentdeltagarnaLäs mer om Förlustaversionen och status quo bias[…]

Om evidens och ideologi

Om evidens och ideologi

Igår publicerades vår artikel på DN Debatt. Olyckligtvis ändrade DN:s debattredaktör rubriken så att många fick en felaktig uppfattning av vår poäng. I det här inlägget vill jag svara på en av de vanligaste frågorna som jag diskuterat i sociala medier. “Anser ni verkligen att evidensbaserad policy kan ersätta värderingar inom politiken? Förespråkar ni ett expertstyre?”Läs mer om Om evidens och ideologi[…]

Nätverket skriver på DN Debatt om att politiken måste bli evidensbaserad

Nätverket skriver på DN Debatt om att politiken måste bli evidensbaserad

Idag skriver nätverket på DN Debatt. Artikeln följer nedan. Vi har även med länkar här, vilket saknas i DN Debatts version. Viktiga beslut måste fattas på goda grunder. Denna självklara princip finns inskriven till exempel i hälso- och sjukvårdslagen, där det står att hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete ”i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”.Läs mer om Nätverket skriver på DN Debatt om att politiken måste bli evidensbaserad[…]

Finala och instrumentella mål

Finala och instrumentella mål

I vårt manifest gör vi en viktig distinktion mellan politikens mål respektive medel. Vi vill att de medel man använder för att nå politikens mål ska vara så evidensbaserade och effektiva som möjligt. Däremot uttalar vi oss inte om vilka mål politiken ska ha – hur vi ska väga frihet mot jämlikhet, tillväxt mot miljöhänsyn, etc. Frågan om vad som utgörLäs mer om Finala och instrumentella mål[…]