BLOGG

Evidensinstituationer som ett vapen mot politisk bias

Evidensinstituationer som ett vapen mot politisk bias

Vill väljare och politiker att politiken ska vara evidensbaserad? I ett tidigare inlägg hävdade jag att väljarna vill det, och det finns inga skäl att tro att inte politikerna också skulle vilja det. Emellertid blir inställningen ofta en annan när evidensen inte stödjer ens egen politik: då förkastar man inte sällan de policies som evidensen sägas stödja. Man börLäs mer om Evidensinstituationer som ett vapen mot politisk bias[…]

Invändningen från bristfällig eller missvisande evidens mot evidensbaserad policy

Invändningen från bristfällig eller missvisande evidens mot evidensbaserad policy

En vanlig invändning mot kravet på att alla policies ska vara evidensbaserade är att de utgår från en naiv syn på vår förmåga att samla in och använda oss av evidens. En variant av denna invändning säger att det inte går att finna rigoröst grundad evidens på vissa områden, medan en annan säger att vi är benägnaLäs mer om Invändningen från bristfällig eller missvisande evidens mot evidensbaserad policy[…]

Teknokratiinvändningen mot evidensbaserad policy

Teknokratiinvändningen mot evidensbaserad policy

Vi såg i förra inlägget att en evidensbaserad politik skulle innebära mindre makt åt politikerna att skapa vilka policies de vill (eftersom de inte skulle få skapa policies som inte är evidensbaserade). En naturlig tanke är att detta innebär en överföring av makt från politiker till experter – eftersom det är experter som känner till vadLäs mer om Teknokratiinvändningen mot evidensbaserad policy[…]

Demokratiinvändningen mot evidensbaserad policy

Demokratiinvändningen mot evidensbaserad policy

Nätverket planerar att ta upp och bemöta olika vanliga invändningar mot evidensbaserad policy. Vissa av dessa invändningar hörs oftare än andra, men vår uppfattning är att alla de invändningar vi kommer ta upp ibland nämns, och att de därför är värda att ta på allvar.   Först ut är den viktiga demokratiinvändningen: uppfattningen att evidensbaserad policy är odemokratiskLäs mer om Demokratiinvändningen mot evidensbaserad policy[…]

Varför är inte politiken redan evidensbaserad?

Varför är inte politiken redan evidensbaserad?

Det tycks ganska självklart att politiken bör vara evidensbaserad, inte minst eftersom det faktum att den inte är det torde ha mycket stora kostnader, både i monetära termer, och i termer av dåliga utfall: barn som inte lär sig läsa ordentligt, patienter som inte får ordentlig vård, ökad brottslighet, etc. Dessutom är min gissning att de allraLäs mer om Varför är inte politiken redan evidensbaserad?[…]

Introduktion till evidensbaserad policy och vårt nätverk

Introduktion till evidensbaserad policy och vårt nätverk

Vårt samhälle är genomsyrat av vetenskapen. Inte bara på universiteten, utan även inom företagsvärlden, idrottsvärlden, välgörenhetssfären, etc, så används vetenskapligt tänkande på ett framgångsrikt sätt i allt högre grad. Det är därför knappast förvånande att de flesta ser det som en självklarhet att även statens, landstingens och kommunernas arbete ska präglas av vetenskaplig metodik och baseras på vetenskaplig evidens. FastänLäs mer om Introduktion till evidensbaserad policy och vårt nätverk[…]