BLOGG

Evidens och beslut nr 1

Evidens och beslut nr 1

Hej och välkommen till det första numret av Evidens och beslut – Tidskrift för evidensbasering i teori och praktik Den samhällsvetenskapliga evidensrörelsen i Sverige saknar en gemensam mötesplats för idéer. Nätverket för evidensbaserad policy vill nu bidra till att fylla den luckan genom att lansera tidskriften Evidens och beslut. Med den evidensbaserade medicinen som startpunkt,Läs mer omEvidens och beslut nr 1[…]

Samtal om evidensbaserad politik i P1

Samtal om evidensbaserad politik i P1

Jag talade om evidensbaserad politik med demokratiminister Alice Bah Kuhnke (Mp) och riksdagsledamoten Barbro Westerholm (Fp) på Radiokorrespondenterna i P1. Samtalet leddes av Louise Epstein och Roger Wilson. Samtalet var sansat och intressant i många stycken, även om Bah Kuhnke och Westerholm hade missförstått en del av vårt budskap. Jag rättade till några av dem, menLäs mer omSamtal om evidensbaserad politik i P1[…]

Förlustaversionen och status quo bias

Förlustaversionen och status quo bias

Psykologer har upptäckt en lång rad psykologiska biases som hindrar både individer och organisationer från att handla rationellt och evidensbaserat. En av de viktigaste av dessa är förlustaversionen – vår tendens att tycka sämre om förluster än om uteblivna vinster. Låt oss titta på en av de många experimenten om förlustaversion. Experimentet gjordes i två versioner. I båda fick experimentdeltagarnaLäs mer omFörlustaversionen och status quo bias[…]

Om evidens och ideologi

Om evidens och ideologi

Igår publicerades vår artikel på DN Debatt. Olyckligtvis ändrade DN:s debattredaktör rubriken så att många fick en felaktig uppfattning av vår poäng. I det här inlägget vill jag svara på en av de vanligaste frågorna som jag diskuterat i sociala medier. “Anser ni verkligen att evidensbaserad policy kan ersätta värderingar inom politiken? Förespråkar ni ett expertstyre?”Läs mer omOm evidens och ideologi[…]

Nätverket skriver på DN Debatt om att politiken måste bli evidensbaserad

Nätverket skriver på DN Debatt om att politiken måste bli evidensbaserad

Idag skriver nätverket på DN Debatt. Artikeln följer nedan. Vi har även med länkar här, vilket saknas i DN Debatts version. Viktiga beslut måste fattas på goda grunder. Denna självklara princip finns inskriven till exempel i hälso- och sjukvårdslagen, där det står att hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete ”i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”.Läs mer omNätverket skriver på DN Debatt om att politiken måste bli evidensbaserad[…]

Evidensinstituationer som ett vapen mot politisk bias

Evidensinstituationer som ett vapen mot politisk bias

Vill väljare och politiker att politiken ska vara evidensbaserad? I ett tidigare inlägg hävdade jag att väljarna vill det, och det finns inga skäl att tro att inte politikerna också skulle vilja det. Emellertid blir inställningen ofta en annan när evidensen inte stödjer ens egen politik: då förkastar man inte sällan de policies som evidensen sägas stödja. Man börLäs mer omEvidensinstituationer som ett vapen mot politisk bias[…]

Invändningen från bristfällig eller missvisande evidens mot evidensbaserad policy

Invändningen från bristfällig eller missvisande evidens mot evidensbaserad policy

En vanlig invändning mot kravet på att alla policies ska vara evidensbaserade är att de utgår från en naiv syn på vår förmåga att samla in och använda oss av evidens. En variant av denna invändning säger att det inte går att finna rigoröst grundad evidens på vissa områden, medan en annan säger att vi är benägnaLäs mer omInvändningen från bristfällig eller missvisande evidens mot evidensbaserad policy[…]

Teknokratiinvändningen mot evidensbaserad policy

Teknokratiinvändningen mot evidensbaserad policy

Vi såg i förra inlägget att en evidensbaserad politik skulle innebära mindre makt åt politikerna att skapa vilka policies de vill (eftersom de inte skulle få skapa policies som inte är evidensbaserade). En naturlig tanke är att detta innebär en överföring av makt från politiker till experter – eftersom det är experter som känner till vadLäs mer omTeknokratiinvändningen mot evidensbaserad policy[…]

Demokratiinvändningen mot evidensbaserad policy

Demokratiinvändningen mot evidensbaserad policy

Nätverket planerar att ta upp och bemöta olika vanliga invändningar mot evidensbaserad policy. Vissa av dessa invändningar hörs oftare än andra, men vår uppfattning är att alla de invändningar vi kommer ta upp ibland nämns, och att de därför är värda att ta på allvar.   Först ut är den viktiga demokratiinvändningen: uppfattningen att evidensbaserad policy är odemokratiskLäs mer omDemokratiinvändningen mot evidensbaserad policy[…]