Föredrag och workshops

Vill ditt företag/organisation veta mer om evidensbaserad policy? Vi erbjuder föredrag och workshops som bland annat tar upp:

  • Vad är evidens?
  • Hur kan evidensbaserad policy och praktik användas i er organisation?
  • Vilka är de vanligaste fallgroparna i arbete med evidens och hur motverkar ni dem?

Innehåll och format kan anpassas efter era behov, och pris efter era förutsättningar.