Kontakt

Intresserad av att gå med i nätverket? Mejla oss eller gå med i vår Facebook-grupp. Vi arrangerar regelbundet event i Stockholmsområdet och ibland även på andra orter.

Har du en föreläsningsförfrågan, vill ha en kommentar till press eller undrar något om vår verksamhet är du välkommen att kontakta evidensbaseradpolicy@gmail.com

 

Styrelsen består för närvarande av

Ordförande: Gustav Nilsonne, med. doktor

Kassör: Karim Jebari, filosofie doktor

 

Redaktion för tidskriften Evidens och beslut

Jesper Grip, ansvarig för text och kontakter

Niklas Kristensson, ansvarig för text, bild och layout

nås på: evidensochbeslut@gmail.com

 

Denna hemsida uppdateras av

Jesper Grip

 

Denna text uppdaterad 2019-06-08