Är din argumentation ensidig?

Såsom Eliezer Yudkowsky noterat i bloggposten ”Policy Debates Should Not Appear One-Sided” är det sällan så att alla argument för en tes är giltiga, och alla emot den är ogiltiga. Ett skäl till det är att argument för en tes ofta är helt orelaterade. Att ett av dem är giltigt gör inte att det är mer sannolikt att de andra är giltiga. Ta t ex följande två argument för medborgarlön: ”medborgarlön är rättvist” och ”medborgarlön skulle minska byråkratin och kostnaderna för administration”. Huruvida det första argumentet är giltigt tycks inte ha någon betydelse för det andra argumentets giltighet, och vice versa. Så är det ofta med olika argument för samma tes.

Låt oss säga att en person X trots detta har kommit fram till att alla argument för den tes du tror på är rimliga, och alla emot den är orimliga. I ljuset av ovanstående resonemang är den bästa förklaringen till detta att X är politiskt biased. Istället för att gå igenom argumenten på ett opartiskt och förutsättningslöst sätt, har X låtit dig färgas av sin bedömning av tesen. X ger inte argument som talar för tesen en ordentlig chans, men är tvärtom alltför välvillig mot dem som talar för den.

Om detta ensidiga mönster upprepar sig i fråga efter fråga har man förstås ännu starkare skäl att misstänka politisk bias. Se därför upp så att din egen argumentation inte blir alltför ensidig!

(Se även dessa två bloggposter om detta resonemang, samt det politiska bias-testet, som är uppbyggt efter liknande principer)