Bensinskatten

Argument för och emot höjning av bensinskatten

Här följer en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen att bensinskatten bör höjas.

Notera att det faktum att vi listat ett argument inte innebär att vi anser att det är bra. Avsikten med listorna är att sammanfatta olika debatter i media, inte att utvärdera dem. För mer om hur listorna är uppbyggda, läs vår introduktionspost.

 

För

1.  Bensinskatten minskar bensinkonsumtionen, vilket är viktigt för att minska klimatpåverkan.

Stödargument 1: Bensinskatter är ett mer effektivt sätt att sänka bensinkonsumtionen än exempelvis miljöbilspremier.

Stödargument 2: Höjd bensinskatt gör det mer lönsamt att köpa bilar som drivs av förnybart bränsle, och driver därför på teknikutvecklingen.

Invändning mot 1: Sverige kan inte lösa klimatkrisen genom att införa hårdare regler än andra länder.

2. Höjd bensinskatt inbringar betydande summor som kan användas för andra ändamål, som grön skatteväxling eller offentlig konsumtion.

3. Bensinskatten är progressiv då hög- och medelinkomsttagare åker mer bil än låginkomsttagare.

4. Oljepriset är lågt, vilket gör att skatten kan höjas utan att det blir alltför kännbart för konsumenterna.

Mot

1. Höjd bensinskatt gör det svårare att bo på landsbygden.

Stödargument: Det finns inget alternativ till bilen på landsbygden.

Invändning: Landsbygdsbor kan kompenseras, exempelvis genom höjda reseavdrag eller andra sänkta skatter.

2. Höjd bensinskatt försämrar Sveriges konkurrenskraft.

 

Om du känner till ett argument som framförts i den offentliga debatten, men som vi missat kan du mejla till evidensbaseradpolicy@gmail.com. Argument som enbart framförts i privata konversationer kan däremot inte få plats på våra listor.