Cannabis

Argument för och emot cannabislegalisering

Här följer en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen att cannabisbruk bör legaliseras. (De flesta av argumenten har även relevans för tesen att personligt cannabisbruk bör avkrimininaliseras.) 

Notera att det faktum att vi listat ett argument inte innebär att vi anser att det är bra. Avsikten med listorna är att sammanfatta olika debatter i media, inte att utvärdera dem. För mer om hur listorna är uppbyggda, läs vår introduktionspost.

För

1. Att cannabis är olagligt har skapat en omfattande kriminell handel vilket i sin tur bl a leder till många våldsbrott. En legalisering skulle minska dem. 

2. Att inte tillåta cannabisanvändning är en alltför stark inskränkning av individens frihet. 

3. De länder som har legaliserat cannabis har inte haft de negative erfarenheter legaliseringsmotståndarna talar om. 

4. Cannabis kan användas som medicin, och en legalisering kan också göra det lättare att utveckla nya läkemedel ur cannabis. 

5. Cannabis är inte farligare än alkohol, som är tillåtet. 

6. Allt cannabisbruk kan inte karakteriseras som missbruk. Många brukare använder cannabis måttligt. 

7. Cannabis är inte dödligt vid en överdos. 

8. Cannabis ökar inte våldsbenägenheten vid måttligt missbruk, utan verkar snarare förslöande. 

9. Legal cannabis är mindre farlig än illegal cannabis.

 

Mot

1. Minne, koncentration, inlärnings- och tankeförmåga försämras under cannabisrus, och är kontinuerligt försämrade under för dem som använder cannabis dagligen. 

2. Cannabisbruk är mer skadligt för unga än för vuxna. Hjärnans biologiska mognad pågår fram till 23-25 års ålder, och tonåringars och ungas hjärnor är extra sårbara. 

3. Cannabisrökning under graviditeten kan orsaka fosterskador. 

4. Det mesta talar också för att cannabisrök, som innehåller höga halter tjära och cancerframkallande ämnen, kan orsaka lungcancer och andra allvarliga sjukdomar i andningsvägarna. 

5. De som använder cannabis är mer benägna att också använda tyngre droger. 

Invändning: Det finns en korrelation mellan cannabisanvändande och användande av tyngre droger, men inget orsakssamband.

6. En legalisering skickar en felaktig signal om att cannabisanvändande inte är så farligt. 

7. Man kan bli beroende av cannabis.

 

Om du känner till ett argument som framförts i den offentliga debatten, men som vi missat kan du mejla till evidensbaseradpolicy@gmail.com. Argument som enbart framförts i t ex vetenskapliga tidskrifter eller i privata konversationer kan däremot inte få plats på våra listor.