Dödshjälp

Argument för och emot legalisering av dödshjälp

Eutanasi eller dödshjälp är att på medicinsk väg orsaka eller bidra till en patients död på patientens egen begäran. Här följer en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen att dödshjälp bör legaliseras.

Notera att det faktum att vi listat ett argument inte innebär att vi anser att det är bra. Avsikten med listorna är att sammanfatta olika debatter i media, inte att utvärdera dem. För mer om hur listorna är uppbyggda, läs vår introduktionspost.

För

1. Att inte tillåta dödshjälp är att inte respektera människors autonomi. Människor bör själva få bestämma vad som ska vara det yttersta målet med den vård de får. 

2. Dödshjälp kan avhjälpa svår smärta. 

3. Majoriteten av svenskarna är positivt inställda till frivillig dödshjälp. 

4. Dödshjälp är ett sätt att underlätta för människor att slippa känna sig förnedrade till följd av  en tydlig beroendeställning till sjukvård och anhöriga. 

5. Dödshjälp skulle underlätta för människor att kontrollera slutskedet av sitt liv. Till exempel kan man välja att avlida hemma och att slippa avlida i ensamhet. 

Mot

1. En legalisering skulle kunna leda oss in på en väg där man anser att fler och fler grupper bör ha tillgång till dödshjälp. 

Invändning: I Nederländerna, där dödshjälp är lagligt är andelen som får dödshjälp lika stor idag som 1990. 

2. En legalisering skulle kunna leda till att människors liv tas utan att man är säker på att det är vad personerna ifråga vill. 

3. Patienter ska inte få bestämma över vilken vård som är lämplig, utan det ska läkaren göra. 

Invändning: Även om eutanasi blev lagligt skulle den inte kunna genomföras utan att en läkare har avgjort att det är lämpligt i det specifika fallet. En legalisering skulle endast ge läkaren mandat att ta beslut om dödshjälp. 

4. Läkarens jobb är att rädda liv, inte att ta liv. 

Invändning: Att läkarens jobb är att rädda liv betyder inte att läkarens jobb endast bör vara att rädda liv. Läkare borde också ha som grundprincip att respektera patientens önskan, till exempel. 

5. Legalisering av dödshjälp riskerar att leda till att lidande människor känner sig pressade av anhöriga och samhälle att avsluta sina liv.

6. Livet är okränkbart. 

7. Det finns en risk för att de som begär dödshjälp är deprimerade och inte kan göra en objektiv värdering av sitt liv.

 

Om du känner till ett argument som framförts i den offentliga debatten, men som vi missat kan du mejla till evidensbaseradpolicy@gmail.com. Argument som enbart framförts i t ex vetenskapliga tidskrifter eller i privata konversationer kan däremot inte få plats på våra listor.