Föräldraförsäkringen, individualisering av

Argument för och emot individualisering av föräldraförsäkringen

Här följer en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen att föräldraförsäkringen bör göras individuell. I dagsläget är det tillåtet att föra över alla dagar inom föräldraförsäkringen utom 60 som är vikta för vardera förälder. Generellt tar kvinnor ut fler dagar än män. 

Notera att ordet ”kvotering” ofta används istället för ”individualiserad”, och att dessa båda termer är politiserade: motståndarna använder ofta ”kvotering” medan förespråkarna ofta använder det mer positivt laddade ordet ”individualisering”.

Notera också att det faktum att vi listat ett argument inte innebär att vi anser att det är bra. Avsikten med listorna är att sammanfatta olika debatter i media, inte att utvärdera dem. För mer om hur listorna är uppbyggda, läs vår introduktionspost.

 

För

1. Individualisering av föräldraförsäkringen är det effektivaste sättet att göra så att män och kvinnor tar ut lika många dagar av föräldrapenningen.

2. Det förbättrar kvinnors position på arbetsmarknaden, inklusive löner, karriärsmöjligheter och pensioner.

Invändning: Detta argument utgår delvis från den felaktiga uppfattningen att det är acceptabelt att ge kvinnor lägre lön och sämre karriärsmöjligheter för att man tror att de kommer att vara föräldralediga länge.

3. Små barn har rätt till bägge sina föräldrar, vilket kommer tillgodoses bättre med ett jämställt uttag.

4. En individualisering skulle göra hushållsarbetet mer jämställt.

5. En individualiserad försäkring gör resten av uppväxten mer jämställd.

6. Män har rätt till att vara med sina barn.

7. Med ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen följer många positiva effekter för familjen, som färre gräl och färre skilsmässor.

 

Mot

1. Fördelningen av föräldraförsäkringen är föräldrarnas ensak.

2. Olika familjer har olika livspussel. Därför behövs en flexibel föräldraförsäkring.

3. En individualisering skulle slå hårt mot familjer där ena föräldern tjänar betydligt lägre.

Invändning: Fördelningen av föräldraförsäkringen förklaras inte av ekonomiska överväganden, utan av normer och traditioner.

4. Mindre kontakt med modern i låg ålder försämrar barnets psykologiska utveckling.

5. I många fall – både vad gäller ensamstående och sammanboende – kommer detta inte leda till att papporna är hemma mer. Istället kommer mammorna tvingas vara hemma utan föräldrapenning, eller så kommer det totala antalet dagar någon förälder är hemma med barnet att sjunka.

6. Ofta är det i praktiken mamman som tar hand om barnet även när pappan är föräldraledig. Antalet pappadagar säger därför ganska lite om vem som faktiskt tar hand om barnet.

7. Politiken kan inte tvinga fram jämställda relationer.

8. En majoritet av svenskarna är emot individualiserad föräldraförsäkring.

9. De som är för en individualiserad föräldraförsäkring tror att svenskarna lever mindre jämställt än de faktiskt gör.

 

Not: Flera av argumenten för en individualiserad föräldraförsäkring har hämtats från bloggen Vetenskapsgrunds lista.

Om du känner till ett argument som framförts i den offentliga debatten, men som vi missat kan du mejla till evidensbaseradpolicy@gmail.com. Argument som enbart framförts i t ex vetenskapliga tidskrifter eller i privata konversationer kan däremot inte få plats på våra listor.