Genmodifierade grödor

Argument för och emot tillåtande av genmodifierade grödor

Här följer en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen att genmodifierade grödor bör tillåtas.

Notera att det faktum att vi listat ett argument inte innebär att vi anser att det är bra. Avsikten med listorna är att sammanfatta olika debatter i media, inte att utvärdera dem. För mer om hur listorna är uppbyggda, läs vår introduktionspost.

För

1.  Vi behöver producera mer mat och genmodifierade grödor ger större skördar. 

Invändning: Det kan löses bättre på andra sätt, som resurseffektivisering och överföring av traditionell teknik. 

Stödargument till 1: Särskilt jordens fattiga behöver mer mat. 

2. Genmodifierad mat är inte generellt farligare för hälsan än annan mat. 

Invändning: Försiktighetsprincipen föreskriver att vi måste vara ännu säkrare på detta än vi är, eftersom de potentiella kostnaderna är så stora. 

3. Genmodifierad mat medför inte större miljörisker än annan mat. 

Invändning 1: Försiktighetsprincipen föreskriver att vi måste vara ännu säkrare på detta än vi är, eftersom de potentiella kostnaderna är så stora. 

Invändning 2: Genmodifierade grödor kan sprida sig själva eller korsa sig med en vild kusin. 

Invändning 3: Genmodifierade grödor hotar den biologiska mångfalden. 

Invändning 4: Genmodifierade grödor kan leda till att användningen av farliga besprutningsmedel ökar.

4. Varje genmodifierad gröda bör bedömas på sina egna meriter – generella regler mot genmodifierad mat behövs inte.

5. Genmodifierade grödor kan ha olika positiva miljöeffekter såsom minskade CO2-utsläpp, minskad skogsskövling pga minskat behov av åkerareal, och minskat behov av bekämpningsmedel och gödsel. 

6. Motståndet mot genmodifierad mat baseras på en ogrundad föreställning om att det “naturliga” jordbruket med nödvändighet är överlägset.

7. Debatten om genmodifierad mat är en “lyxdebatt” som fattiga människor som behöver större skördar och mer effektivt jordbruk inte kan kosta på sig. 

 

Mot

1. De flesta väljare är emot att tillåta genmodifierade grödor. 

2. Genmodifierade grödor leder till att åkrar blir monokulturer. 

3. Genmodifierade grödor ger alltför stor makt till de stora företag som innehar många av patenten på grödorna. 

 

Om du känner till ett argument som framförts i den offentliga debatten, men som vi missat kan du mejla till evidensbaseradpolicy@gmail.com. Argument som enbart framförts i t ex vetenskapliga tidskrifter eller i privata konversationer kan däremot inte få plats på våra listor.