Kärnkraft

Argument för och emot ett avskaffande av Sveriges kärnkraft inom en smärre tidsperiod

Argumenten som listas nedan är argument för eller emot avskaffande av Sveriges kärnkraft inom en smärre tidsperiod. Många som är förespråkare av kärnkraft idag skulle kunna acceptera att det fasas ut i en avlägsen framtid, och behöver alltså inte mena att det alltid är bra eller acceptabelt med kärnkraft som energikälla. Men i dagens debatt är denna position jämförbar med positionen att kärnkraft inte bör fasas ut, såtillvida att de som försvarar den vill ha kvar den under åtminstone en ansenlig tid.

Notera att det faktum att vi listat ett argument inte innebär att vi anser att det är bra. Avsikten med listorna är att sammanfatta olika debatter i media, inte att utvärdera dem. För mer om hur listorna är uppbyggda, läs vår introduktionspost.

 

FÖR

1. Folk är för att avskaffa kärnkraften snabbt i undersökningar.

Invändning 1: ”Som man frågar får man svar.” Därför ger olika undersökningar olika svar.

Stödargument till Invändning 1: Andra undersökningar visar faktiskt annat. 

2. Radioaktivitet är mycket farligt (både vid olyckor och vid kärnkraftsavfall).

3. Kärnkraft kan inte garantera ett lågt elpris.

4. En omställning skapar jobb.

5. Kärnkraften är miljöskadlig även på andra sätt än från radioaktiviteten (vid t.ex. uranbrytningen).

6. Folk i allmänhet är de som kommer få betala kärnkraftsbolagens försäkringar vid stora olyckor, vilket kan bli mycket kostsamt vid stora olyckor.

Invändning: Företagen måste visserligen bara ha 12 miljarder tillhanda att betala direkt, men deras ansvar är fullständigt. 

7. I dagens läge är det inte längre lönsamt med kärnkraft. 

8. Kärnkraft innebär en risk för att plutonium sprids i världen.

 

MOT

1. Kärnkraften släpper inte ut koldioxid och är alltså bra för klimatet.

2. Den är ekonomiskt gynnsam då den ger billig el, arbetstillfällen, konkurrensfördelar o.dyl.

Invändning: Kärnkraften är idag för dyr för att konkurrera. 

 3.  Tillgången till el bör säkras, och kärnkraft ger en stabil elproduktion, till skillnad från sol- och vindenergi som är beroende på naturen.

Invändning: Det går visst att producera el på ett pålitligt sätt. 

4. En avveckling skulle leda till att Sverige kunde sälja mindre el till Europa, så eftersom Sveriges el generellt är ren, så skulle mer smutsig el användas generellt. 

 

Om du känner till ett argument som framförts i den offentliga debatten, men som vi missat kan du mejla till evidensbaseradpolicy@gmail.com. Argument som enbart framförts i t ex vetenskapliga tidskrifter eller i privata konversationer kan däremot inte få plats på våra listor.