Kollektivtrafiksavgifter

Argument för och emot avgiftsfri kollektivtrafik

Här följer en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen att kollektivtrafik bör bli avgiftsfri för resenärerna. 

Notera att det faktum att vi listat ett argument inte innebär att vi anser att det är bra. Avsikten med listorna är att sammanfatta olika debatter i media, inte att utvärdera dem. För mer om hur listorna är uppbyggda, läs vår introduktionspost.

För

1. Avgiftsfri kollektivtrafik kan få färre att ta bilen, vilket leder till minskad klimatpåverkan, färre trafikolyckor och mindre buller.

2. Avgiftsfri kollektivtrafik ger rättvisa och frihet åt de som annars inte skulle ha råd att resa.

3. Kollektivtrafikavgifter leder till kostsam administration.

4. Om avgifterna togs bort skulle bussarna kunna avgå snabbare, eftersom man skulle kunna gå på bussen i alla ingångar.

5. Avgiftsfri kollektivtrafik skulle förenkla för turister.

 

Mot

1. Avgiftsfri kollektivtrafik skulle leda till trängsel på vissa håll (som Stockholms T-bana).

2Avgiftsfri kollektivtrafik kommer leda till att cykel- och gångtrafikanter istället reser kollektivt.

3. Gratis kollektivtrafik skulle kosta alltför mycket för landstingen.

Invändning: Kostnaden kan delvis bäras av centralt belägna arbetsgivare och butiker, som skulle tjäna på att fler resenärer kunde åka in till dem.

4. Avgiftsfri kollektivtrafik skulle leda till att ökade investeringar krävs pga ökat resande.

5. Avgiftsfri kollektivtrafik är orättvist mot de som inte åker kollektivt.

 

Om du känner till ett argument som framförts i den offentliga debatten, men som vi missat kan du mejla till evidensbaseradpolicy@gmail.com. Argument som enbart framförts i t ex vetenskapliga tidskrifter eller i privata konversationer kan däremot inte få plats på våra listor.