Marknadshyror

Argument för och emot marknadshyror

Här följer en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen att hyresregleringarna bör avskaffas och marknadshyror införas. 

Notera att det faktum att vi listat ett argument inte innebär att vi anser att det är bra. Avsikten med listorna är att sammanfatta olika debatter i media, inte att utvärdera dem. För mer om hur listorna är uppbyggda, läs vår introduktionspost.

För

1. Hyresregleringen leder till att det byggs för få hyresrätter, vilket i sin tur leder till bostadsbrist. 

Invändning: Fastighetsbranschen är redan lönsam, så det är osannolikt att bostadsbristen beror på hyresregleringen.

2. Hyresregleringen leder till minskad rörlighet på bostadsmarknaden.

3. Hyresregleringen ökar segregationen i framförallt Stockholm. Invandrare och icke-Stockholmare har svårt att få hyresrätt i dagens system. 

4. Eftersom hyresregleringen jämnar ut hyrorna mellan olika stadsdelar, innebär den att förortsbor subventionerar innerstadsbor. 

5. Hyresregleringen leder förmodligen till att befintliga bostäder inte används yteffektivt. 

6. Marknadshyror skulle sätta stopp för ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter. 

7. Marknadshyror skulle leda till en minskning av svarthandeln med hyreskontrakt.

8. Marknadshyror skulle förkorta bostadsköerna. 

 

Mot

1. Marknadshyror gör att mindre resursstarka grupper prisas ut ur marknaden.

Stödargument till 1: Marknadshyror skulle leda till en mycket kraftig hyreshöjning i attraktiva områden (exempelvis 65 % i Stockholms stad).

2. De befintliga hyresgästerna förlorar ekonomiskt på en hyresavreglering (och tvingas eventuellt flytta), medan fastighetsägarna tjänar på det. 

Invändning (egentligen modifikation av tesen): För att undvika det ska reglerad hyra gälla tills dess innevarande hyresgäst flyttar ut, eller så ska ska hyresgästen ha rätt att låta hyresgästen köpa loss det reglerade kontraktet mot en klumpsumma (på t ex 300 000 kronor).

3. Hyresregleringen skyddar människor mot oskäliga hyreshöjningar och ger ett reellt besittningsskydd. 

4. Marknadshyror fungerar inte i andra länder.

5. Marknadshyror skulle innebära ökade flyttkostnader. 

6. Marknadshyror skulle leda till ökad trångboddhet.

7. Marknadshyror skulle leda till att hushållen fick minskat konsumtionsutrymme, vilket skulle skada ekonomin.

 

Om du känner till ett argument som framförts i den offentliga debatten, men som vi missat kan du mejla till evidensbaseradpolicy@gmail.com. Argument som enbart framförts i t ex vetenskapliga tidskrifter eller i privata konversationer kan däremot inte få plats på våra listor.