Medborgarlön

Argument för och emot medborgarlön

Medborgarlön (eller basinkomst, som det också kallas) utgör en garanterad inkomst från staten som betalas ut till alla medborgare utan krav på motprestation. Här följer en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen att medborgarlön bör införas. 

Notera att det faktum att vi listat ett argument inte innebär att vi anser att det är bra. Avsikten med listorna är att sammanfatta olika debatter i media, inte att utvärdera dem. För mer om hur listorna är uppbyggda, läs vår introduktionspost.

För

1. Medborgarlön är en rättighet för alla och kan till skillnad från andra bidrag inte användas för att kontrollera eller förtrycka en utsatt grupp. 

2. Medborgarlön leder till ett samhälle i bättre ekologisk balans. 

Stödargument: Produktiviteten har ökat utan att arbetstiden minskat på många år. 

3. Medborgarlön skulle minska byråkratin och kostnaderna för administration. 

4. Vi har redan ett system likt medborgarlön (men som kräver att man måste söka jobb och gå kurser för att få ut pengarna). 

5. Medborgarlön minskar fattigdom. 

6. Medborgarlön skulle tvinga arbetsgivare att göra låglönejobben mer attraktiva. 

7. Medborgarlön skulle skapa en ”gemensamhetseffekt”; en positiv stämning av moraliskt samförstånd. 

8. Medborgarlön är rättvist. 

9. Automatiseringen gör medborgarlön både möjlig och nödvändig.

Mot

1. Medborgarlön minskar incitamenten att söka jobb. 

2. En medborgarlön som går att leva på skulle bli alltför dyr och leda till för höga skatter.

3. Medborgarlön kan leda till att man behöver minska invandringen, vilket leder till att man ökar den globala fattigdomen. 

4. Medborgarlön skulle leda till minskad ekonomisk tillväxt och hota vårt välstånd. 

5. Det saknas välbalanserade och konkreta förslag om medborgarlön, anpassade till den nordiska välfärdstraditionen. 

6. Medborgarlön är ett sätt för välbärgade att köpa sig fri från synbar fattigdom och social misär utan att behöva betala för mer ambitiös välfärdspolitik. 

7. Det är förkastligt att använda skattemedel för att ge folk pengar som de kan köpa t ex droger för utan att behöva arbeta. 

 

Om du känner till ett argument som framförts i den offentliga debatten, men som vi missat kan du mejla till evidensbaseradpolicy@gmail.com. Argument som enbart framförts i t ex vetenskapliga tidskrifter eller i privata konversationer kan däremot inte få plats på våra listor.