Natomedlemskap

Argument för och emot svenskt Natomedlemskap

Här följer en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen att Sverige bör ansluta sig till Nato. 

Notera att det faktum att vi listat ett argument inte innebär att vi anser att det är bra. Avsikten med listorna är att sammanfatta olika debatter i media, inte att utvärdera dem. För mer om hur listorna är uppbyggda, läs vår introduktionspost.

För

1. Ryssland blir alltmer aggressivt, och Sverige måste skydda sig mot en möjlig rysk attack genom att gå med i Nato (det görs dock sällan klart om det beror på att man tror att det leder till minskad krigsrisk, eller till ökad chans till seger i händelse av krig). 

Stödargument 1: USA skulle kunna stoppa kärnvapenangrepp mot Sverige om vi gick med i Nato. 

Stödargument 2: Det finns en betydande risk för ett oprovocerat ryskt angrepp. 

2. Sverige har redan militära åtaganden mot de Nato-länder som tillhör EU. Sverige har alltså förbundit sig hjälpa Nato, men det omvända gäller inte. 

Invändning: Nej, biståndet behöver inte vara militärt. 

3. Allt fler svenskar vill gå med i Nato. 

4. Ryssland ska inte bestämma över svensk säkerhetspolitik. Vi ska inte avstå från att gå med i Nato av rädsla för ryska reaktioner. 

5. Sveriges dåliga försvar gör att vi inte har ordentlig försvarsförmåga utanför Nato. 

 

Mot

1. Svenskt Natomedlemskap gör Ryssland mer desperat och aggressivt, vilket försämrar Sveriges säkerhet. 

Stödargument: Den Nato-utvidgning som redan skett har gjort Ryssland mer aggressivt. Nato-utvidgningen Rysslands identitet, som stukats av de stora territoriella förlusterna, mer chauvinistisk.  

Invändning 1 mot stödargumentet: Ett fritt folks fria val är inte ett legitimt hot. 

Invändning 2 mot stödargumentet: Säkerhetspolitiken kan inte ta hänsyn till stukade identiteter. 

2. Sverige bör inte dras in i USA:s krig, och den svenska försvarsmakten bör inte utveckla lojalitet mot Nato. 

3. Alliansfriheten har tjänat Sverige väl. 

Invändning: Alliansfriheten under exempelvis andra världskriget var snarare ett uttryck för osolidarisk egoism. 

4. Argumenten för Nato-medlemskap handlar mer om rädslor och hotbilder än om att göra Sverige så säkert som möjligt. 

5. Natomedlemskap kan komma att innebära kärnvapen på svensk mark. 

6. Vägen till fred går inte via upprustning eller militära allianser utan genom nedrustning och diplomati. 

7. Om Sverige skulle gå med i Nato skulle vi bli indragna i krig av händelse att ett annat Natoland attackeras av Ryssland. 

8. Sverige kan istället förstärka sin säkerhet genom fördjupat samarbete med Finland. 

 

Om du känner till ett argument som framförts i den offentliga debatten, men som vi missat kan du mejla till evidensbaseradpolicy@gmail.com. Argument som enbart framförts i t ex vetenskapliga tidskrifter eller i privata konversationer kan däremot inte få plats på våra listor.