Rutavdraget

Argument för och emot minskat rutavdrag

Här följer en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen att rutavdraget bör sänkas eller tas bort.

Notera att det faktum att vi listat ett argument inte innebär att vi anser att det är bra. Avsikten med listorna är att sammanfatta olika debatter i media, inte att utvärdera dem. För mer om hur listorna är uppbyggda, läs vår introduktionspost.

För

1.  Rutavdraget utgör en omotiverad subvention av en specifik bransch. Skattesystemet ska vara enhetligt.

2. Rutavdraget används mest av människor med relativt höga inkomster. 

3. Hushållsnära jobb är lågavlönade och slitsamma, och staten bör därför inte försöka skapa fler av dem.

4. Rutavdraget är ett bidrag till företagare.

5. Det är bättre att använda pengarna till offentlig välfärd.

Mot

1. Rutavdraget är gratis för staten, tack vare att det gör svarta jobb vita.

2. Rutavdraget hjälper många familjer att få ihop livspusslet.

Konsekvens: Rutavdraget avlastar dubbelarbetande kvinnor.

Invändning: Det är andra kvinnor som avlastar dem. Istället borde män ta större ansvar i hemmet.

3. En majoritet av svenskarna är för rutavdraget.

4. Rutavdraget har bidragit till att minska acceptansen för skattefusk.

5. Rutavdraget förbättrar integrationen.

6. Sänkt rutavdrag skulle framförallt drabba kvinnliga företagare och arbetstagare.

7. Kritiken mot rutavdraget grundar sig i ett förakt mot hushållsnära tjänster.

8. Äldre använder rutavdraget för att kunna klara sig själva längre upp i åldern.