Surrogatmödraskap

Argument för och emot legalisering av surrogatmödraskap

Surrogatmödraskap eller värdmödraskap innebär att en kvinna genomgår en graviditet och en förlossning med den uttalade avsikten att skriva över föräldraskapet på någon eller några andra. Surrogatmamman kan vara, men behöver inte vara, genetiskt besläktad med barnets biologiska moder. Här är en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen att surrogatmödraskap bör legaliseras. 

Notera att det faktum att vi listat ett argument inte innebär att vi anser att det är bra. Avsikten med listorna är att sammanfatta olika debatter i media, inte att utvärdera dem. För mer om hur listorna är uppbyggda, läs vår introduktionspost.

För

1. Det skulle ge ofrivilligt barnlösa chansen att få barn.

2. Det skulle vara ett steg på vägen mot att ge HBT-personer samma rättigheter som heterosexuella och det är därför homofobiskt att vara vara emot surrogatmödraskap. 

3. Det är fel att att neka enskilda kvinnors möjlighet till självständiga beslut om den egna kroppen. 

4. Surrogatmödraskap är ett sätt för kvinnor att ta sig ur fattigdom. 

5. Det finns redan idag de som blir gravida i syftet att bli surrogatmödrar, men eftersom att det idag inte är reglerat kan surrogatmamman och adoptivföräldrarna dra sig ur, vilket skapar en riskfylld situation för båda parter. 
Mot

1. Surrogatmödraskap är en modern form av slaveri eftersom att det handlar om handel där hela kvinnans kropp och tillvaro påverkas av surrogatmödraskapet.

Invändning: Altruistiskt surrogatmödraskap är en möjlighet som skulle lösa detta problem.

Svar 1: Altruistiska surrogatmödraskap är grundade i idén om att kvinnor är till för andra. 

Svar 2:  Så länge det människor är olika privilegierade kommer det uppstå svart marknad där man inför altruistiskt surrogatmödraskap. 

Svar 3: Vi kan inte garantera att kvinnor inte känner ett socialt grupptryck att agera surrogatmödrar åt sina barnlösa anhöriga. 

2. Ett införande av surrogatmödraskap kommer påverka synen på alla kvinnor; deras sexualitet, fertilitet och inställningen till deras kroppar. 

3. Surrogatmödraskap gör barn till handelsvaror. 

    Invändning: Barn som blir till till följd av surrogatmödraskap mår minst lika bra som andra barn. 

 

Om du känner till ett argument som framförts i den offentliga debatten, men som vi missat kan du mejla till evidensbaseradpolicy@gmail.com. Argument som enbart framförts i t ex vetenskapliga tidskrifter eller i privata konversationer kan däremot inte få plats på våra listor.