Tillfälliga uppehållstillstånd

Argument för och emot tillfälliga uppehållstillstånd

I dagsläget får de flesta asylsökande till Sverige permanent uppehållstillstånd. Här är en sammanfattning av de främst förekommande argumenten för och emot tesen att huvudregeln istället ska vara att asylsökande ska få tillfälliga (tidsbegränsade) uppehållstillstånd, men att de ska permanentas om den asylsökande hittat jobb innan tillståndet går ut. (Längden på tidsbegränsningen kan variera mellan förslagen, men tre år är ett vanligt förslag.) 

Notera att det faktum att vi listat ett argument inte innebär att vi anser att det är bra. Avsikten med listorna är att sammanfatta olika debatter i media, inte att utvärdera dem. För mer om hur listorna är uppbyggda, läs vår introduktionspost.

För

1.  Tillfälliga uppehållstillstånd som permanentas om man hittat jobb innan tillståndet gått ut stärker asylsökandes incitament.

2. Tillfälliga uppehållstillstånd kan skapa en signal om att Sverige är mindre attraktivt att söka sig till, och därigenom få till en jämnare fördelning av de asylsökande inom EU

Invändning: Det är inte pga att Sverige ger permanenta uppehållstillstånd som människor söker sig hit. 

Stödargument till 2: Idag är Sverige det enda land inom EU där man direkt kan få permanent uppehållstillstånd. 

3. Att asylsökande endast har tillfälliga uppehållstillstånd gör att deras anhöriga som regeln inte får tillstånd att anhöriginvandra. (Detta finns även som argument mot tillfälliga uppehållstillstånd.

 

Mot

1. Tillfälliga uppehållstillstånd är inte bra för människors möjligheter att rota sig, lära sig svenska, och bli en del av det svenska samhället. 

2. Tillfälliga uppehållstillstånd innebär att man behöver genomföra ytterligare en prövning när tillståndet går ut, vilket medför ytterligare administrativt arbete åt Migrationsverket. 

3. Tillfälliga uppehållstillstånd som permanentas om man hittat jobb innan tillståndet gått ut gör de asylsökande alltför beroende av sina arbetsgivare. Det kan leda till utnyttjande, t ex i form av låg lön eller långa arbetspass. 

4. Tillfälliga uppehållstillstånd är enbart symbol- och signalpolitik. Det saknar positiva effekter men fungerar som en signal till invandringskritiska väljare. 

5. Tillfälliga uppehållstillstånd som som permanentas om man hittat jobb innan tillståndet gått ut innebär att man sorterar människor på arbetsmarknaden efter ursprung. 

 

Om du känner till ett argument som framförts i den offentliga debatten, men som vi missat kan du mejla till evidensbaseradpolicy@gmail.com. Argument som enbart framförts i t ex vetenskapliga tidskrifter eller i privata konversationer kan däremot inte få plats på våra listor.