Tidskrift

Evidens och beslut

Tidskrift för evidensbasering i teori och praktik

Den samhällsvetenskapliga evidensrörelsen i Sverige saknar en gemensam mötesplats för idéer. Nätverket för evidensbaserad policy vill nu bidra till att fylla den luckan genom att lansera tidskriften Evidens och beslut.

Med den evidensbaserade medicinen som startpunkt, den empiriska psykologin och beteendeekonomin som självklara samtida ledstjärnor och den evidensbaserade samhällsforskningen och -policyn just ute ur startgroparna börjar man kunna skönja konturerna för ett vetenskapligt fält som för första gången enar vetenskapen om samhället och människorna. Genom spridningen av idéerna om evidensbasering till nya områden och med fokus på experiment och god vetenskaplig praxis börjar kunskapen om samhällets funktionssätt lämna de politiserade debatternas skyttegravar och närma sig riktigt kunskap.

Men evidensrörelsen saknar en enande samlingsplats och det finns mycket vi behöver prata om. Evidens och beslut vill vara en sådan mötesplats. Här samlas informationsspridning med idédebatt, rapporter från undersökningar med filosofiska traktat och diskussioner med kåserier, allt kring evidensbaseringens teori och praktik. Här ska vi tänka högt, bryta våra åsikter och jämföra våra resultat och förhoppningsvis komma framåt i vår kunskap, tillsammans!

Evidens och beslut kommer att finnas tillgänglig digitalt via Nätverkets hemsida och i tryck.

Bli först med att läsa Evidens och beslut!
Skriv upp dig på mailinglistan så skickar vi första numret till din mail så fort den är klar.
Första numret beräknas utkomma tidig höst 2018.

Vill du skriva för tidskriften?
Är du intresserad av att skriva något för tidskriften eller om du har tips på skribenter,
intressanta saker som vi borde känna till eller något annat så hör av dig!
evidensochbeslut@gmail.com