Verktyg

Nätverket för evidensbaserad policy vill göra det lättare för andra att bidra till en politik som är mer evidensbaserad. Därför erbjuder vi här en del verktyg som kan vara till hjälp.

Föredrag och workshops
Vi erbjuder föredrag och workshops för organisationer eller företag som vill veta mer om evidensbaserad policy och hur man kan bli bättre på det.

Argumentationslistor
Argumentationslistor är ett sätt att få en överblick över argument för och emot ett förslag, vilket kan göra det lättare att ta ställning i en fråga. Vi presenterar några exempel som illustrerar detta.

Lästips
Det finns flera bra texter som berör evidensbaserad policy.