Vilka är vi?

P1100701

Ett nätverk för bättre beslut

Det primära målet med vårt nätverk är att se till att alla politiska beslut fattas på basis av tillräcklig evidens. Mer precist vill vi att det vid varje politiskt beslut ges tillräcklig evidens för att de medel som man föreslår (t ex en viss arbetsmarknadspolitisk reform) är det mest effektiva sättet att nå det mål man har med beslutet (t ex sänkt arbetslöshet). Notera att detta inte endast gäller nya reformer, utan att vi även vill att sedan tidigare existerande policies ska visas vara tillräckligt evidensbaserade.

Exakt vad som utgör tillräcklig evidens måste bli föremål för noggranna undersökningar. Det lär variera med kriterier som a) frågans vikt b) tidspress c) hur lätt det är att skaffa ny evidens. I vissa fall kan det krävas randomiserade kontrollstudier, medan det i andra fall kan räcka med svagare typ av evidens.

Vi vill även i övrigt verka för en politisk kultur som genomsyras av respekt för kunskap – där man intar politiska åsikter därför att stöds av vetenskapen, snarare än för att de överensstämmer med ens förutfattade meningar, där man debatterar på ett ärligt, sakligt och kunskapsbaserat sätt, och där man är beredd att ändra sig om man får reda på att ens förslag vilar på en felaktig faktagrund.

Läs vårt manifest och våra stadgar för mer information.

Styrelsen sedan föreningens årsmöte 22 oktober 2016:

Emil Yaroslav Andersson, ordförande

Gustav Nilsonne, kassör

Jenny Maria Nilsson, ledamot

Alvar Palm, ledamot

 

För att kontakta oss, hör av dig till evidensbaseradpolicy@gmail.com.